• No. 46, Jalan Dato Abdul Aziz, Seksyen 14, 46100 Petaling Jaya, Selangor
  • +603 7954 3008
  • No. 46, Jalan 14/29, 46100 Petaling Jaya
  • +603 7954 3008

Entrepreneurship

RM 0 Needed Donation

Objektif

• Meningkatkan keupayaan perusahaan milik wanita untuk menembusi pasaran tempatan dan antarabangsa melalui penjalinan jaringan yang teratur yang digabungkan kepada rangkaian pembekal dan saluran permintaan barangan yang kukuh;
• Memperkemas dan meningkatkan penyampaian semua bentuk bantuan Kerajaan dan Agensi-agensi berkaitan bagi memajukan kumpulan usahawan terutama ushawan mikro;
• Membina-upaya (capacity building) usahawan wanita melalui program latihan dan bimbingan dengan cara koloberasi
dengan Persatuan-Persatuan Gabungan NCWO;
• Melaksanakan aktiviti Social Enterprise sebagai usaha mengatasi kekangan kewangan yang dihadapi oleh NGO.
• Membantu usahawan mendaftar perniagaan masing-masing untuk membolehkan mereka mendapat eksess kepada kemudahan dan bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan;
• Mendapat maklumbalas terhadap isu dan cabaran usahawan wanita untuk tindakan ke arah formulasi dasar;
• Melaksanakan Program Teman Satu Azam dan Jom Niaga.


Program JOM NIAGA

Jom Niaga adalah program kerjasama antara Pejabat Penasihat Pembangunan Keusahawanan dan Iktisas Wanita Jabatan Perdana Menteri(PPKIW) NCWO & SME Corp yang bertujuan untuk membantu para peniaga dan usahawan meningkatkan perniagaan masing-masing untuk membolehkan mereka mendapat eksess kepada kemudahan dan bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan seterusnya membolehkan mereka mengembangkan perniagaan ke tahap yang lebih tinggi.Program ini telah di biayai oleh PPKIW telah dapat diadakan Alor Star untuk peserta dari Negeri Kedah/Perlis

a) Kuala Terengganu untuk Peserta dari Negeri Kelantan dan Terengganu
b) Bandar Muadzam untuk peserta dari Negeri Pahang
c) Kuala Lumpur


MOU JPW & NCWO

Memorendum Persefahaman Jalinan Strategi & Kerjasama Program Pemerkasaan Wanita & Kesaksamaan Gender Antara JPW & NCWO pada 25 April 2016 di Bilik Gerakan Aras 36, KPWKM.

Album Foto